SCI/FI-AFTEN – MINEDRIFT I RUMMET

I fremtiden kan man bore efter ressourcer på asteroider, men er det nemmest at oplære astronauter til at være borebisser, eller at oplære borebisser til astronauter?

kl. 19.15-22.30
Pris: 195 kr.
Studerende og medlemmer 165 kr.

I fremtiden kan man bore efter ressourcer på asteroider, men er det nemmest at oplære astronauter til at være borebisser, eller at oplære borebisser til astronauter?

 

Asteroider er klippestykker, der kredser i baner i solsystemet. De fleste findes i Asteroidebæltet, der ligger mellem Mars og Jupiters baner. Det indeholder flere hundrede tusind asteroider, men der findes også asteroider uden for asteroidebæltet, bl.a. kommer nogle asteroider meget tæt på Jorden, og en sjælden gang imellem rammer de Jorden.

 

Til denne sci/fi-aften tager vi et nærmere kig på typer af asteroider og undersøger, hvilke asteroider, der er værd at besøge. Allerede i dag er vi i stand til at sende rumsonder til asteroider, så hvad der afholder os fra at påbegynde minedriftseventyret kommer under lup.

 

I januar offentliggjorde NASA planer om at besøge asteroiden 16 Psyche, som næsten udelukkende består af jern og nikkel.  Markedsværdien for den mængde metal er vurderet til $10.000 billiarder, men vi har endnu ikke teknologien til at få fat i metallet.

 

Asteroider med kurs mod Jorden er nemmere at udnytte, men det kan skabe farlige situationer. Det kan være nødvendigt at afværge asteroider, hvis de udgør en trussel, og denne problemstilling bliver også taget op.

 

Aftenens foredragsholder er astrofysiker og formidler for Tycho Brahe Planetarium, Mikkel Theiss Kristensen. Han er uddannet fra Niels Bohr Instituttet og har det sidste år været tilknyttet formidlingen på Tycho Brahe Planetarium.

 

Sci-/fi-aften

Science fiction er inspireret af videnskaben men der har også flydt inspiration den anden vej. Til Sci/fi-aften dykker vi ned i et konkret emne som fx kunstig intelligens, bemandede missioner til Mars eller sorte huller. Efter et kort foredrag på 30-45 minutter vil vi se en film, der passer til emnet, eller måske endda ligefrem har inspireret til foredraget.