2 dage i rummet - LUKKET FOR 2016

Gratis efteruddannelseskursus for lærere i folkeskolen.

På de to dages kursus vil vi komme omkring følgende emner:

 

Raketfysik: Newtons love, lav din egen raket, idealgasligning ved afbrænding af brændstof.

Teleskoper: Vi bygger vores egne teleskoper og lærer hvordan vi kan bruge observationer af verdensrummet i undervisningen.

Kometer: Vi koger vores egne kometer og ser nærmere på den europæiske Rosetta-mission.

Mission X: Hvordan kan man få 45 minutters bevægelse ind i naturfagsundervisningen? Dette NASA og ESA projekt kan give god inspiration.

Livet som Astronaut: Hvordan kan man bruge forskningen fra den Internationale Rumstation i undervisningen. Vi kommer med nogle bud.

På mission til Mars: Skal mennesket kolonisere Mars i fremtiden? Vi har en række aktiviteter om vores røde naboplanet.

Hvad er ESERO?

Det Europæiske Rumagentur (ESA) har i flere år kørt ESERO-programmet (European Space Education Resource Office) for at fremme interessen for matematik og naturfag blandt unge i Europa. ESERO fungerer som en direkte kobling mellem ESA og uddannelsessektorerne i de enkelte medlemslande, men i erkendelse af, at det vil være en umulig opgave at tilbyde støtte til millioner af elever og lærere i hele Europa, er der blevet oprettet ESERO-kontorer i udvalgte medlemslande.

De nordiske lande (Danmark, Sverige, Norge og Finland) er blevet slået sammen under ESERO i Norge, der findes på det norske rumcenter og Andøya Raketopsendelsesområde (NAROM).

 

 

Efteruddannelseskurser for lærere i folkeskolen

ESEROs hovedaktivitet er at udbyde og gennemføre efteruddannelseskurser for lærere i folkeskolen. Kurserne gennemføres som en kombination af e-learning og tilstedeværelse og giver lærerne et solidt grundlag for at gennemføre klasseaktiviteter relateret til verdensrummet, rumfart, satellitter og navigation.

 

Praktisk information

 

Tidspunkter

20.-21. april 2016

22.-23. september 2016

27.-28. oktober 2016

24.-25. november 2016

 

Pris

Det er gratis at deltage på kurset, og frokost begge dage samt middag den første aften er gratis for deltagere. Transport til og fra Tycho Brahe Planetarieum samt eventuel overnatning er dog på egen regning.

 

Tilmelding

Tilmelding til alle kurser åbner mandag d. 25. januar 2016.

Formularen nedenunder skal udfyldes for tilmelding.