Netværk for formidling af astronomi og rumfart

Dette netværk blev startet i januar 2017 og er støttet af Thomas B. Thriges Fond. Netværket er åbent for alle der arbejder professionelt med formidling, astronomi og/eller rumfart.

Workshops

I 2017 planlægges 3 workshops, med hver deres tema. Det er gratis at deltage i disse workshops.

Workshop 1: 19. april 2017

Den første workshop finder sted på Tycho Brahe Planetarium d. 19. april kl. 12.45-16.15. På dette møde skal vi have lagt grundlaget for det videre samarbejde og se på hvordan vi i fællesskab kan drage nytte af det fornyede fokus på astronomi og rumfart som vi oplever for tiden. Der vil blandt andet være oplæg fra Maiken Lykke Lolck fra Naturvidenskabernes Hus og Cecilie Tornøe fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 

Ønsker du at tilmelde dig denne workshop, men har ikke modtaget en invitation, skriv da en email til astronomi@tycho.dk.

 

 

 

Baggrunden for Netværk for formidling af astronomi og rumfart

Det nye netværk for formidling af astronomi og rumfart blev oprettet efter ønske fra en række formidlingsinstitutioner efter samarbejdet i projektet Rumrejsen 2015, der omhandlede formidlingsaktiviteter i forbindelse med Andreas Mogensens første rummission til den Internationale Rumstation.

 

Der var ønske om at samle en stor del af aktørerne indenfor formidlingsaktiviteter, rumfart, rumfartsindustrien og rumforskning. Sammen er der nemlig mulighed for at lave større nationale projekter på tværs af flere institutioner.

 

Netværket koordineres af Tycho Brahe Planetarium, og blev startet i samarbejde med følgende institutioner: Stellar Astrophysics Group - Aarhus Universitet, DTU Space, Brorfelde Observatorium, Terma Space, Niels Bohr Instituttet – Københavns Universitet, Naturvidenskabernes Hus, Science Museerne, Orion Planetarium, Aalborg Universitet og Science Talenter. Netværket er støttet af Thomas B. Thriges Fond indtil medio 2018.

 

Netværket er åbent for alle der arbejder professionelt med astronomi, astrofysik, rumfart, rumforskning og formidling. Den 19. april 2017, blev første workshop afholdt på Tycho Brahe Planetarium, og yderligere to workshops vil blive afholdt i 2017. Ønsker man at få nyt fra dette netværk eller deltage i workshops kan man skrive en e-mail til astronomi@tycho.dk.