Netværk for formidling af astronomi og rumfart

Dette netværk blev startet i januar 2017 og er støttet af Thomas B. Thriges Fond. Netværket er åbent for alle der arbejder professionelt med formidling, astronomi og/eller rumfart.

Workshops

Der er i alt blevet afholdt tre workshops i dette netværk.

Workshop 2: 20. september 2017 - Samarbejde mellem industri og formidlingsinstitutioner

Den 20. september afholdes anden workshop for dette netværk hos Terma space i Lystrup. Emnet er samarbejde mellem rumfartsvirksomheder og formidlingsinstitutioner. Mere information følger snarrest.

 

Workshop 3: 17. marts 2018 - samarbejde mellem universiteter og formidlingsinstitutioner

Denne workshop blev afhold hos DTU Space i Lyngby, der var fantastisk vært på dagen. Med talks fra forskere, rundvisning på institutt og diskussioner om hvordan man kunne styrke samarbejdet, havde vi en god og produktiv dag. 

 

Workshop 4: 21. juni 2018 - Formidling i de uformelle læringsmiljøer

Workshoppen vil finde sted hos Sciencetalenter (Astra) i Sorø. Programmet er stadigvæk under udarbejdelse.

 

LinkedIn gruppe:

Efter ønske fra medlemmer til første møde, er der blevet oprettet en LinkedIn gruppe, hvor medlemmer kan dele information og gode tips. Gruppen kan findes her, og man kan ansøge om at blive medlem.

 

 

Baggrunden for Netværk for formidling af astronomi og rumfart

Det nye netværk for formidling af astronomi og rumfart blev oprettet efter ønske fra en række formidlingsinstitutioner efter samarbejdet i projektet Rumrejsen 2015, der omhandlede formidlingsaktiviteter i forbindelse med Andreas Mogensens første rummission til den Internationale Rumstation.

 

Der var ønske om at samle en stor del af aktørerne indenfor formidlingsaktiviteter, rumfart, rumfartsindustrien og rumforskning. Sammen er der nemlig mulighed for at lave større nationale projekter på tværs af flere institutioner.

 

Netværket koordineres af Tycho Brahe Planetarium, og blev startet i samarbejde med følgende institutioner: Stellar Astrophysics Group - Aarhus Universitet, DTU Space, Brorfelde Observatorium, Terma Space, Niels Bohr Instituttet – Københavns Universitet, Naturvidenskabernes Hus, Science Museerne, Orion Planetarium, Aalborg Universitet og Science Talenter. Netværket er støttet af Thomas B. Thriges Fond indtil medio 2018.

 

Netværket er åbent for alle der arbejder professionelt med astronomi, astrofysik, rumfart, rumforskning og formidling. Den 19. april 2017, blev første workshop afholdt på Tycho Brahe Planetarium, og yderligere to workshops vil blive afholdt i 2017. Ønsker man at få nyt fra dette netværk eller deltage i workshops kan man skrive en e-mail til astronomi@tycho.dk.